Varför inte skapa något riktigt bra?

Av vårdpersonal – för vårdpersonal!

Egenanställning och vikariepool i samma tjänst!

Nurse & Doc skapades som ett svar på två frågor:

  1. Hur kan kostnaden för inhyrd personal minska för vårdgivaren?
  2. Hur kan valfriheten, transparensen och ersättningen bli bättre och mer rättvis för vikarierande vårdpersonal?

Att dyra mellanhänder behövde försvinna krävdes inte mycket att lista ut.

Att det krävdes en innovativ och modern delningstjänst låg även nära till hands.

Så föddes Nurse & Doc, en innovativ tjänst som hjälper vårdpersonal att fakturera utan eget företag, men med de fördelar som upplägget ger, särskilt vid bemanning av kortare och längre vikariat/uppdrag inom vårdsektorn. Samtidigt får uppdragsgivarna en plattform att nå relevant vårdpersonal med sina behov.

Välkommen att ta del av framtidens bemanningslösning för hälso- och sjukvården hos Nurse & Doc.

Bemanning på dina villkor!

Nyheter om Nurse & Doc

Läs den senaste artikeln om Nurse & Doc på DOKTORN.COM

“Där innovation, kunskap och erfarenhets möts, där föddes Nurse & Doc”