Om Nurse & Doc

Vi är ett ambitiöst team med en vision att revolutionera hur
vårdbemanning fungerar i Europa.

Värdeskapande för alla parter

En innovativ, digital tjänst som möjliggör för vårdpersonal och vårdgivare att mötas utan mellanhänder. Automatisering av manuella processer skapar förutsättning
för bättre kvalitet, sänkt kostnad och högre ersättning till vårdpersonal.

VÅRDPERSONAL

”Vi vill ha högre ersättning och mer kontroll över arbetstiderna i kombination med trygghet”

VÅRDGIVARE

”Vi behöver fylla vakanser snabbt och effektivt för att inte tappa produktion”

BETALARE

” Vi vill sänka kostnaden för inhyrd vårdpersonal samt få ökad tillgängligheten”

Team

 • Carina Franzén
  Carina Franzén VD
 • Maria Wiberg
  Maria Wiberg T.f. VD (COO)
 • Matt Kendall
  Matt Kendall CTO
 • Elin Frid
  Elin Frid Affärsutveckling B2B
 • Linnea Emilsson
  Linnea Emilsson Marknadsföring B2C